### Mugeda API * * * * * [Mugeda API整体结构](Mugeda API整体结构.md) [在动画中插入脚本](在动画中插入脚本.md) [使用自定义回调函数](使用自定义回调函数.md) [通过API定义微信转发](通过API定义微信转发.md) [获取Mugeda后台数据](获取Mugeda后台数据.md) [部署第三方服务器](部署第三方服务器.md)