[TOC] > [中文手册](https://webpack.docschina.org/loaders/url-loader/) url-loader 功能类似于 file-loader,但是在文件大小(单位 byte)低于指定的限制时,可以返回一个 DataURL。 如果使用`url-loader` 可无需使用`file-loader` ## 安装 `npm install --save-dev url-loader` ## 配置 ``` { test: /\.(png|jpg|gif|svg)$/i, use: { loader: 'url-loader', options: { limit: 10000, //小于10kb 的转为 base64位 name: '[path][name].[ext]' }, } }, ``` ## 分析 优点 1. 减少请求数 缺点 1. 没有了图片的缓存 2. 增加了 html 文件的体积